Beste Watervrienden,


Hierbij een nieuwe nieuwsbrief met daarin de volgende onderwerpen:

 • Nieuwe Covid19 maatregelen, bijna alle activiteiten stoppen
 • Overzicht besluiten algemene ledenvergadering van 24 november 2021
 • SOS, Bestuur niet compleet, SOS

  Nieuwe Covid19 maatregelen

  Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord in het nieuws mag er vanaf vandaag na 17:00 uur niet
  meer binnen gesport worden. Dat betekent dat al onze activiteiten in de avond per vandaag tot en
  met minimaal 19 december NIET doorgaan. Of het na 19 december eventueel weer opstart zullen we
  later van de landelijke overheid en de gemeente Eindhoven horen.
  We hebben als bestuur besloten dat we voor de maand december geen contributie gaan incasseren.
  Voor activiteiten die overdag gepland staan zijn de volgende aanvullende maatregelen van kracht:
 • Om toegang te verkrijgen tot de sportaccommodatie is voor personen vanaf 13 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  o Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren
  vanaf 13 jaar
  o Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter
  afstand te houden
  o Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot
  elkaar

  Overzicht besluiten algemene ledenvergadering van 24 november 2021

  Op 24 november 2021 hebben we een extra Algemene Ledenvergadering gehouden. Hier zijn de
  volgende besluiten genomen:
 • Integratie van Onderwatersportvereniging Lutra in de Eindhovense Watervrienden is
  goedgekeurd, en zal vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden.
  • De voorgestelde aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (zie vorige nieuwsbrief) is
   goedgekeurd.
   o Als gevolg hiervan zijn er twee commissies toegevoegd:
   ▪ Uniek Zwemmen, welke wordt vertegenwoordigd door een gekozen
   bestuurslid (Op dit moment door de Voorzitter, Jeroen van der Meulen
   ▪ Onderwatersporten, waarvoor op dit moment een naam bedacht wordt, en
   die een afgevaardigde in het bestuur krijgt
   o Het stemrecht van afgevaardigden van commissies in het bestuur is toegevoegd. Dit
   was altijd de gewoonte (al tientallen jaren).
   o Enkele kleine tekstuele correcties
   o In het kader van privacy worden er minder gegevens gevraagd van nieuwe leden
 • Thymara van Kuringen is gekozen als algemeen lid van het bestuur
 • Erik Koenen is gekozen als ad-interim secretaris tot de volgende algemene ledenvergadering

  SOS, Bestuur niet compleet, SOS
  Er zijn helaas geen kandidaten voor de functie van Secretaris en Penningmeester opgestaan. Het is
  fijn dat Erik Koenen tijdelijk de rol van Secretaris op zich wil nemen, maar daarmee missen we nog
  steeds een Penningmeester, en eind maart weer een Secretaris.
  Ik wil het niet zwaarder laten klinken als dat het is, maar als wij op 1 april geen kandidaten voor
  Secretaris én Penningmeester hebben, dan staat het voorbestaan van de vereniging op het spel.
  Daarnaast kunnen wij met het huidige gemankeerde bestuur niet alle taken uitvoeren die we zouden
  willen uitvoeren, wat ook nadelig is voor de vereniging, en haar leden.

  Daarom hierbij de nadrukkelijke oproep:


  Meld je alstublieft aan voor meer informatie over de openstaande functies, ik leg graag uit wat het
  betekent om lid te zijn van het dagelijks bestuur, en hoeveel tijd je dit kost. Twijfel niet om me te
  bellen (0499-460450), te mailen (voorzitter@eindhovense-watervrienden.nl) of als het weer mag in
  het zwembad aan te spreken als je interesse hebt. Leeftijd en ervaring zijn geen selectiecriteria,
  sterker nog, bestuurlijke ervaring in een vereniging geeft je ook kansen voor je carriere.

  Zonder compleet bestuur, stevenen we af op het einde van de vereniging!!

  Ik hoop dat we elkaar weer snel mogen gaan zien in het zwembad,

  Stay Safe, en hopelijk tot snel,

  Jeroen van der Meulen
  Jullie voorzitter