Beste leden,

We zitten inmiddels in het nieuwe jaar. We hadden allemaal gehoopt dat we inmiddels zicht hadden op het heropenen van de zwembaden en het uitbannen van het Corona-virus. Helaas moeten we nog wat langer geduld hebben.

We zijn dankbaar dat jullie de vereniging nog steeds een warm hart toedragen en lid blijven. Samen maken we de vereniging sterk. Ondanks dat we van de gemeente nog geen uitsluitsel hebben over het al dan niet doorbetalen van de badhuur, willen we de contributie per 1 februari stopzetten. Dit tot nader bericht, wanneer we weer kunnen gaan zwemmen. De financiële positie van de vereniging is hiervoor stevig genoeg en we willen jullie geen kosten laten maken voor activiteiten waar je niet aan kan deelnemen als het niet nodig is.
De inkomsten van de maand januari gebruiken we voor het betalen van andere vaste lasten, zoals de bijdrage die we jaarlijks aan de NCS betalen.

Zodra we meer weten over het herstarten van het zwemmen, laten we jullie weten hoe we omgaan met het weer gaan innen van de contributie.

We hopen dat we elkaar snel weer gaan treffen in het zwembad. Tot die tijd, blijf gezond in lijf en hoofd!

Namens het dagelijks bestuur,
Marjolein Dohmen, penningmeester