Beste Watervrienden,

Hierbij een update over het weer kunnen zwemmen. Zoals jullie hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van afgelopen dinsdag mag er vanaf morgen weer gezwommen worden, echter….
Op de dinsdagavond kan er tot en met 29 november nog niet gezwommen ivm spoedreparaties aan het dak (het is gaan lekken).

Het diplomazwemmen was gepland tijdens de sluiting, en is opnieuw ingepland:

 • 7 december ABC Ottenbad/li>
 • 14 december ZV Ottenbad/li>
 • 15 december ABC Tongelreep

Alle maatregelen die in oktober van toepassing waren, zijn nog steeds van kracht. Daarom nogmaals de maatregelen:

 • De Synchro- en Wedstrijdploeg gaan ook weer afwisselend met verschillende groepen zwemmen: 19 november zwemt de hele Synchroploeg, en alleen het eerste uur van de Wedstrijdploeg. Meer informatie ontvangen WP en SC via hun eigen App-groepen.
 • Maandagavond Ottenbad volwassenen: Van 20.20 tot 21:00 is er helaas geen trimzwemmen, er mogen maximaal 15 volwassenen baantje zwemmen, en deze keer hebben we voor de leszwemmers en de vrijebaan gekozen (die mochten voor de vakantie niet zwemmen).
 • Maandagavond Ottenbad volwassenen: Van 21:00 tot 21:45. We mogen met maximaal 15 volwassenen in het 25 meterbad zwemmen. Hierdoor zullen we elke maandagochtend aangeven wie van diegenen die zich aangemeld hebben via de App mogen komen zwemmen. Zijn het er geen 15, dan zullen we de resterende plaatsen aanbieden aan de trimzwemmers van 20.20 uur (Dit gaat via de app van 20.20 uur).
 • Maandagavond Ottenbad les ondiep water Ottenbad: Er kunnen maximaal 8 zwemmers les hebben (twee groepjes van vier). Regel aub onderling dat jullie met maximaal 8 zwemmers komen.
 • Dinsdagavond Tongelreep (na 30 november), Zwemmers van de trimploeg zullen zich weer vooraf aan moeten melden, vanaf nu zijn er maximaal 15 plekken per lesuur te vergeven. Om optimaal gebruik te maken van de plek die we hebben, kun je je aanmelden voor één van de twee uren. Dit zal plaatsvinden via de al reeds in gebruik genomen Whatsapp groep. Zwemmers hebben de mogelijkheid om zich aan te melden tot maandag avond 20.00 en dan proberen wij de aanmeldingslijst op maandag al met jullie te delen.
 • Dinsdagavond Tongelreep Volwassen zwemmers / zwemles (na 30 november). Op dit moment zijn er voor het volwassen zwemmen 7 plekken beschikbaar (kleinere bad), op het moment zwemmen hier actief 6 mensen, dus zal er voor deze zwemmers gewoon plek zijn om hun normale zwemactiviteiten voort te zetten. Mochten er meer zwemmers weer actief willen zwemmen dan zal hier ook een aanmeld systeem voor komen.

De reeds afgekondigde regels blijven ook van toepassing:

 • Thuis alvast je zwemkleren onder je normale kleren aantrekken, en ga thuis ook naar de WC
 • 13 jaar en ouder bij binnenkomst een mondkapje dragen totdat er te water wordt gegaan
 • Buiten wachten tot je wordt opgehaald
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • Kom niet naar het zwembad als je coronaverschijnselen of Corona hebt
 • Kom niet naar het zwembad als een huis/gezinsgenoot Corona heeft
 • Er kan niet gedouched worden

We zijn blij dat delen van onze vereniging weer kunnen zwemmen en hopen dat dit de komende maanden geleidelijk opgebouwd kan worden. Stay safe, en ik wens iedereen een goede gezondheid toe,

Jeroen van der Meulen
Voorzitter Eindhovense Watervrienden