Zoals elk, een beetje respectabel, bedrijf tegenwoordig bol staat van de afkortingen die maar door de helft van de werknemers wordt begrepen, zijn wij als vereniging ook niet vies van afkortingen. Nu zullen veel van die afkortingen wellicht door de meeste leden wel begrepen worden maar er zijn ook afkortingen die voor menigeen een raadsel zijn laat staan dat men weet wat er achter zit.

Voor de meeste zal nog wel duidelijk zijn dat WP staat voor wedstrijdploeg en zullen een groot aantal ook wel weten dat SC staat voor synchroon commissie maar dan krijg je de afkorting ZTC die is voor bijna iedereen een raadsel en dat terwijl eigenlijk de grootste groep leden hierin thuis hoort.

ZTC staat voor zwem technische commissie, mooi woord maar wat houdt dat nu precies in vraag je, je dan af. Nou, wij leden van de ZTC houden ons voornamelijk bezig met het reilen en zeilen omtrent het aanleren van de zwemslagen en het behalen van diverse diploma’s.

O, is dat nou alles zal je denken maar daar komt toch nog heel wat meer bij kijken dan je denkt. Zo moet er elke week weer gezorgd worden dat er voldoende instructeurs zijn die les kunnen geven. Ook moet er iemand zijn die dit coördineert en eventuele vragen van ouders e.d. kan beantwoorden, gaten die vallen door ziektes of andere oorzaken moeten ingevuld worden, kinderen moeten worden beoordeelt of ze door kunnen naar een volgend badje of op mogen voor een diploma. Naast de gewone diploma’s zijn er ook nog diverse keuzepakketten die we af en toe aanbieden ook daarvoor moet iemand gevonden worden die hierin wil en kan lesgeven. Het diploma zwemmen moet aangemeld worden bij de bond, diploma’s moeten besteld worden en geschreven. Briefjes gemaakt voor de kandidaten die op mogen, mensen regelen die mogen en kunnen examineren. Dit zijn nog maar de meest gangbare zaken die door de leden van de ZTC georganiseerd worden.

We hebben namelijk ook nog mensen die een cursus mogen geven waarin instructeurs opgeleid worden. Deze cursisten moeten ook begeleid worden met het maken van hun opdrachten en de stages die zij verplicht moeten lopen dienen beoordeelt te worden. Dan hebben we nog de jaarlijkse spelletjes avond en het familiezwemmen. Ook hiervoor moet toezicht geregeld worden, spelletjes bedacht en uitgewerkt.

Dit zijn allemaal werkzaamheden die wij als ZTC regelen en dan ook nog eens voor twee baden. Op maandagavond voor het Ottenbad en op dinsdagavond voor de Tongelreep.

De commissie ZTC bestaat momenteel uit 7 personen en helaas gaat onze voorzitter ons na de algemene ledenvergadering verlaten. Jaarlijks proberen wij als commissie voor onze instructeurs een klein presentje te bedenken als dank voor hun inzet, tenslotte zijn we allemaal vrijwilligers en mag tegenover al die inzet ook wel iets staan. Vaak hebben wij als commissie van te voren al veel plezier in het bedenken en maken van deze presentjes en wellicht is niet iedereen even blij met onze maaksel maar het komt uit een goed hart.

Hebben we je geïnspireerd en voel je, je geroepen om onze club te versterken dan ben je altijd welkom. Zoals al aangegeven hebben we binnenkort een lid minder.

Leden commissie ZTC.