Wist je dat de Eindhovense Watervrienden een samenwerkingsverband heeft met stichting Leergeld? Deze stichting heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Stichting Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: Kinderen weer laten meedoen!

Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien kunnen aankloppen bij stichting Leergeld. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. Wij willen samen met stichting Leergeld op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken wij nauw samen met stichting Leergeld. Kinderen die niet sporten omdat daar geen geld voor is, kunnen lid worden van onze club. Stichting Leergeld betaalt dan de contributie. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Zwemmen gaat niet zonder zwemkleding. Sportkleding en sportattributen horen ook bij sporten. Ouders kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan zwemkleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Stichting Leergeld mee samenwerkt.

Wil jij een aanvraag doen bij stichting leergeld? Klik dan hier.