Beste ouders, opvoeders en natuurlijk zwemmers.

Het is jullie waarschijnlijk niet opgevallen maar we hebben echt instructeurs te kort op dinsdag tijdens het diploma zwemmen voor de kinderen. Afgelopen half jaar hebben we hulp gekregen van vrijwilligers die duidelijk aangegeven hadden dit een half jaar te willen doen. Dit om er voor te zorgen dat we “nieuwe” instructeurs erbij zouden zoeken, die wel genoeg tijd hebben en langer willen blijven. Helaas is ons dat tot op heden niet gelukt. Het is lastig om aan vrijwilligers te komen die ook voldoende diploma’s hebben.

Daarom hebben we helaas moeten besluiten om na de zomervakantie van 2019 GEEN zwemvaardigheid lessen meer te verzorgen in zwembad de Tongelreep op dinsdagavond. Het is nog wel mogelijk om bij de Eindhovense Watervrienden op maandagavond voor de zwemvaardigheden te komen leren, oefenen. Dat is in het Ir. Ottenbad om 19.00 uur en als de groep te vol is dan kan dit ook nog om 19.40 uur.

WEL blijft het mogelijk om van niet zwemmer tot en met diploma C opgeleid te worden om 19.30 uur op dinsdagavond in zwembad de Tongelreep.

We hopen dat we jullie zo voldoende hebben ingelicht en dat jullie begrip hebben voor onze keuze.

Met vriendelijke groet zwem technische commissie van de Eindhovense Watervrienden.