Beste Watervrienden,

Via deze nieuwsbrief ontvangen jullie een uitnodiging voor een speciale extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Eindhovense Watervrienden ivm het voornemen om Lutra als commissie in de Eindhovense Watervrienden op te nemen, een Corona Update naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die op 13 november zijn ingegaan en Nieuws uit het bestuur.
Op 24 november houden we vanaf 19:30 uur deze extra ALV via Teams (ivm de Coronamaatregelen vinden we het niet verstandig om dit fysiek te doen: https://teams.live.com/meet/9460088739683

Agenda:

  • Opening
  • Voorstel integratie Lutra
  • Aanpassing Huishoudelijk Reglement
  • Verkiezing bestuursleden
  • Rondvraag
  • Afsluiting

Mocht je vragen hebben over één van deze onderwerpen, dan verzoeken we jullie vriendelijk om deze per mail naar voorzitter@eindhovense-watervrienden.nl te sturen, of mij te bellen op 0499-460450.

Check deze link voor de volledige nieuwsbrief.

Ik hoop jullie allen te zien tijdens deze online Algemene Ledenvergadering,

Jeroen van der Meulen
Jullie Voorzitter