Beste Watervrienden,

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 • We morgen weer zwemmen!
 • Welkom Lutra Duiken
 • Nieuw huishoudelijk reglement
 • Contributie 2022


We mogen weer zwemmen

Zoals jullie afgelopen vrijdag hebben kunnen vernemen in de persconferentie van het kabinet: We mogen weer zwemmen!
Dit zijn de regels waar we ons aan moeten houden:

 1. We wachten buiten, en we gaan als groep naar binnen toe.
 2. Om toegang te verkrijgen tot de binnenruimtes van de sportaccommodatie is voor personen
  vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs verplicht. Let op: er is een uitzondering voor
  mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen
  coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan zwembadpersoneel en vrijwillige lesgevers.
 3. Houd 1,5 meter afstand van elkaar: a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand
  tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar
  en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar
  hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 4. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich
  gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad.
 5. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het beoefenen van georganiseerd sporten
  (verenigingssport) indien dat nodig is voor de sportbeoefening.
 6. Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.
  Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 7. Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 8. Zwemmers en andere bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd
  tijdens een bezoek aan de badinrichting bij (vermoeden) van klachten, zoals
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of
  koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 9. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een
  coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles en het
  diplomazwemmen zelf mogen zij niet binnen de accommodatie verblijven.
 10. Publiek is niet toegestaan.
 11. Voor personeel en daaraan gelijkgestelde, zoals (betaalde) trainers, geldt geen
  coronatoegangsbewijs.
 12. Direct na afloop van de zwemactiviteit dient de locatie te worden verlaten.


Welkom Lutra Duiken

Vorig jaar hebben we in een speciale Algemene Ledenvergadering besloten dat we de
onderwatersport activiteiten zoals die tot eind 2021 door Lutra Onderwatersport werden
georganiseerd binnen de Eindhovense Watervrienden gaan organiseren.
In december is hard gewerkt door het bestuur van Lutra en de Eindhovense Watervrienden en per 1
januari vallen de activiteiten onder de Eindhovense Watervrienden. Deze activiteiten worden
ondergebracht in een aparte commissie: Lutra Duiken. Ik heet hierbij alle oud leden van Lutra die lid
zijn geworden van de Eindhovense Watervrienden van harte welkom bij onze vereniging! Vraag je
jezelf als lid van de Eindhovense Watervrienden af of duiken ook iets voor jou is? Stuur dan een mail
naar lutraduiken@eindhovense-watervrienden.nl.


Nieuw Huishoudelijk Reglement

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering is er een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen.
Deze is terug te vinden op onze website: https://eindhovense-watervrienden.nl/wpcontent/uploads/2022/01/Huishoudelijk_reglement_De_Eindhovense_Watervrienden_dec.2021.pdf


Contributie 2022

Per 1 januari 2022 zijn de tarieven van de Eindhovense Watervrienden aangepast:

Per 1 februari 2022 gaan we ook weer contributie innen, deze hadden we tijdelijk gestopt omdat we
niet konden zwemmen.

Ik hoop jullie allemaal weer spoedig in de zwembaden te ontmoeten, en wens jullie veel zwemplezier
toe in 2022!

Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Meulen
Jullie voorzitter